Vyberte váš jazyk

Čo je úradný preklad

Úradný preklad môžete poznať aj pod názvom súdny preklad alebo overený preklad, prípadne preklad s pečiatkou. Hovorí sa mu tak, pretože na rozdiel od bežného prekladu je opatrený pečiatkou prekladateľa, ktorý ho prekladal. Takúto pečiatku nemá každý prekladateľ, ale iba ten, ktorý absolvoval náročné skúšky a stal sa úradným prekladateľom. Na Slovensku je ich obmedzený počet pre každú jazykovú kombináciu.

Aby mohli úradní prekladatelia na preklad dať pečiatku, musia text najprv precízne preložiť (do prekladu zahrnú aj informácie o tom, či sa na dokumentoch nachádzajú podpisy a pečiatky, a taktiež preložia ich znenie). Svoj preklad priviažu trikolórou k originálu, aby bolo jasné, z akého dokumentu preklad vyhotovili. Zároveň k úradnému prekladu pripoja aj vyhlásenie, že ide o úplný preklad a že majú oprávnenie vyhotovovať úradné preklady. Takéto vyhlásenie sa nazýva prekladateľská doložka. Nakoniec celý preklad podpíšu a opečiatkujú pečiatkou, ktorú dostali od Ministerstva spravodlivosti SR.

Úradný preklad sa využíva, ak potrebujete niekomu dokladovať správnosť prekladu, pretože iba úradný preklad je zárukou zhodnosti prekladu s priloženým originálom. Z toho dôvodu si úrady, inštitúcie, ale aj zamestnávatelia či obchodní partneri kladú podmienku na úradný preklad a nepostačuje im bežný preklad dokumentu, ktorého jazyk neovládajú.

Znaky úradného prekladu:

  • dostanete ho v papierovej podobe
  • je previazaný trikolórou
  • obsahuje prekladateľskú doložku
  • je na ňom pečiatka úradného prekladateľa

My pre vás zabezpečujeme úradné preklady vo všetkých jazykových kombináciách!
cta-logo

Hlavné rozdiely medzi úradným a neúradným prekladom:


  Úradný preklad Neúradný preklad
Spôsob dodania v papierovej podobe v elektronickej podobe
Forma súbor listov zviazaných trikolórou s odtlačkom pečiatky úradného prekladateľa najčastejšie vo Worde
Použitie použitie na úradné účely, odovzdanie inštitúciám vhodný na informačné, marketingové a iné účely
Potvrdenie o správnosti prekladu v prekladateľskej doložke bez uvedenia tohto údaju
Autor prekladu úradný prekladateľ menovaný ministerstvom ľubovoľný prekladateľ (u nás len skúsený odborník)
Meno prekladateľa uvedené na úradnom preklade neuvedené
Možnosť úpravy prekladu nemožnosť zasiahnuť do prekladu s prekladom môže klient ďalej ľubovoľne pracovať


Radi vám poradíme, ako objednať úradný preklad!

Dôležité kontakty

Fakturačné údaje

TOP PREKLADY, s.r.o.
Pražská 35
811 04 Bratislava

IČO: 35972351
DIČ: 2022116459
IČ DPH: SK2022116459
OR OS Bratislava I,
Odd. Sro, vl.č.:38908/B

Newsletter

Pošlite nám svoj e-mail a my Vás budeme informovať o novinkách, zľavách a akciách.