Vyberte váš jazyk

PREPISOVANIE TEXTU – PREPIS TEXTOV

Túto doplnkovú službu poskytujeme najmä vtedy, ak si prepísanie textov/údajov vyžaduje znalosť cudzieho jazyka (bez ktorej by napr. nebolo možné jednotlivé údaje priradiť).
ilustracia1.png
Najčastejšie ide o prepis textov z needitovateľnej do editovateľnej podoby za účelom prekladu alebo ďalšieho grafického či iného spracovania. 

Prepis textov a ich preklad do Wordu (napr. z needitovateľných obrázkov) môže byť cenovo výhodnejšou alternatívou ku grafickej úprave hlavne pre klientov, ktorí netrvajú na grafickej úprave do tlače a k obrázkom im stačí legenda. 

Prepisovanie textu je však často potrebné aj za účelom neskoršieho profesionálneho grafického spracovania. Využívajú ho najmä klienti, ktorí majú vlastného grafika, ktorý na preklad dodá podklady iba v needitovateľnej podobe a po preklade si texty „nahodí“ vo svojom grafickom programe sám. V praxi to znamená, že texty v needitovateľných plochách prepíšeme/prekonvertujeme do Wordu a k nim potom prehľadne priradíme preložené pasáže tak, aby aj grafik, ktorý daný jazyk neovláda, mohol preložené texty jednoducho priradiť, keď ich bude kopírovať do príslušných miest v grafickom formáte. 

Ak nemáte vlastného grafika, pošlite nám grafické podklady a preklad pripravíme pomocou našich softvérov priamo do tlače bez toho, aby ste museli platiť za prepisovanie údajov. 

Údaje prepisujeme aj v prípade, že v texte je výrazné opakovanie a nachádza sa tam viacero viet, ktoré majú rovnaký preklad, takže už nemusíte platiť plnú sumu za preklad pri každej vete, ale dostanete zľavu za opakovanie. 

Cena za prepisovanie textov sa odvíja od charakteru požiadavky. Prepisovacie práce, ktoré sú doplnkovou službou k inej službe a nezaberú časovo viac ako 30 minút, vykonávame grátis.
cta-logo
cta-logo

Našou vizitkou sú stovky spokojných klientov, ktorí sa k nám radi vracajú.

My ich za to odmeňujeme štedrými vernostnými zľavami.

Dôležité kontakty

Fakturačné údaje

TOP PREKLADY, s.r.o.
Pražská 35
811 04 Bratislava

IČO: 35972351
DIČ: 2022116459
IČ DPH: SK2022116459
OR OS Bratislava I,
Odd. Sro, vl.č.:38908/B

Newsletter

Pošlite nám svoj e-mail a my Vás budeme informovať o novinkách, zľavách a akciách.