Vyberte váš jazyk

NOTÁRSKE OSVEDČENIA

Túto doplnkovú službu ponúkame klientom, ktorí potrebujú úradný preklad zviazať s notársky osvedčenou kópiou originálu a nemajú čas alebo možnosť si ju sami zabezpečiť. 
ilustracia1.png

Notársky osvedčená kópia sa používa na účely zviazania s úradným prekladom, ak preklad nie je možné zviazať priamo s originálom. Aby sme však za vás mohli navštíviť notára, musíte nám najprv priniesť originál dokumentu, bez ktorého notár jeho fotokópiu neosvedčí. Notárom osvedčená kópia je potom vhodná na zviazanie s úradným prekladom. 

Ak si chcete notárske osvedčenie zabezpečiť sami, je potrebné dodržať nasledovný postup: 

Pokiaľ sa chystáte úradný preklad slovenského dokumentu použiť v zahraničí, je potrebné notára poprosiť, aby vám dokumenty overil na účely „do zahraničia“. Na tento účel musí byť prítomný priamo notár, keďže koncipient či zamestnanec poverený notárom nie je oprávnený vydávať osvedčenia do zahraničia a mohlo by sa stať, že vám osvedčenie v zahraničí neuznajú.
Odporúčanie: pred návštevou notárskeho úradu sa informujte, či je prítomný priamo notár. Ak teda máte napríklad slovenský rodný list overený notárom a potrebujete ho dať úradne preložiť do nemčiny, je potrebné si zabezpečiť osvedčenie ešte pred samotným prekladom, pretože aj pečiatka notára sa musí preložiť do nemčiny. 

Ak však potrebujete overiť dokument v cudzom jazyku, je potrebné vyhľadať notára, ktorý overuje aj cudzojazyčné dokumenty v danom jazyku. Notár dá na listinu slovenskú pečiatku, takže ak chcete preklad listiny do slovenčiny, pečiatka notára už v slovenčine je, takže ju netreba prekladať. Napriek tomu je potrebné takisto najprv navštíviť notára a až potom priniesť osvedčenú fotokópiu, pretože práve s ňou sa bude preklad viazať. 

Ak sa vám zdá tento postup zložitý, radi Vám pomôžeme a sprostredkujeme vám notárske osvedčenie vášho originálu a následne úradne overený preklad notársky osvedčenej kópie ako komplexnú službu.

cta-logo

Ako objednať notárske osvedčenie

V prvom rade je potrebné doručiť nám originálny dokument, ktorý máte záujem osvedčiť u notára. Nepostačuje farebný sken ani naskenovaný dokument zaslaný e-mailom.

Ďalšie informácie, ktoré potrebujeme na vypracovanie cenovej ponuky:
  • želaný termín vyhotovenia;
  • kontakt na vás, pre prípadné doplňujúce otázky (hlavne tel. číslo) a tiež
  • kompletné fakturačné údaje (u fyz. osôb stačí celá adresa trvalého bydliska).

Časté otázky

Je možné overiť aj dokument v cudzom jazyku?
Áno, avšak je nutné navštíviť notára, ktorý daný jazyk overuje. Skúste sa teda u notára vopred telefonicky informovať, alebo to nechajte na nás a my to vybavíme za Vás.
cta-logo

Našou vizitkou sú stovky spokojných klientov, ktorí sa k nám radi vracajú.

My ich za to odmeňujeme štedrými vernostnými zľavami.

Dôležité kontakty

Fakturačné údaje

TOP PREKLADY, s.r.o.
Pražská 35
811 04 Bratislava

IČO: 35972351
DIČ: 2022116459
IČ DPH: SK2022116459
OR OS Bratislava I,
Odd. Sro, vl.č.:38908/B

Newsletter

Pošlite nám svoj e-mail a my Vás budeme informovať o novinkách, zľavách a akciách.