Vyberte váš jazyk

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

Pre svojich klientov sme zrealizovali viac ako 40 000 objednávok.
Preložili sme tisíce normostrán z a do viac ako 54 jazykov.


Radi by sme vám priblížili niektoré zo svojich úspešných projektov.
Image

Expresný úradný preklad

Klient požadoval superrýchly úradný preklad pozostávajúci z prekladu medicínskych manuálov z anglického do slovenského a súčasne z anglického do maďarského jazyka s termínom dodania do 7 dní. Pred samotným prekladom bolo potrebné zrealizovať aj grafické práce (konverzie do editovateľných formátov), keďže manuály boli dostupné len v pdf. Rozsah na preklad predstavoval spolu okolo 400 NS. Pri realizácii bolo potrebné skoordinovať simultánnu prácu viacerých odborných prekladateľov za účelom zjednotenia terminológie a zachovania vysokej kvality výstupu s prihliadnutím na taký krátky termín dodania. Súčasťou objednávky boli aj tlačové služby, keďže preklad bol požadovaný vo viacerých úradných kópiách a papierové podklady boli dodávané vo farebnom vyhotovení. Všetky preklady sme stihli dodať včas.


Preklad katalógu z oblasti kozmetiky určeného do tlače

S dopytom na preklad katalógu nás oslovila prosperujúca globálna spoločnosť, ktorá sa zameriava na predaj kozmetických prípravkov a skrášľujúcich produktov.

Dokumenty vo formátoch idml a ppt bolo potrebné preložiť z angličtiny do slovenčiny. Zväčša marketingový charakter katalógu dopĺňali odborné termíny z oblasti farmaceutického priemyslu a chémie.

V termíne 24 dní sme preložili 280 NS, následne uvedených takmer 300 strán so zložitým formátovaním graficky upravovali a pripravili na tlač.


Komplexná lokalizácia webovej stránky do 52 jazykov

Pre start-up s očakávaným globálnym dosahom sme v rámci dlhodobej spolupráce realizovali preklad webového e-shopu do 52 jazykov. Išlo o spoluprácu na kompletnej lokalizácii webovej stránky a jej obsahu vrátane prekladu kategórií, názvov produktov a ich popisov. Na účely prekladu boli dodané csv a xml výstupy. Na zefektívnenie procesov sme vyvinuli vlastný softvér, ktorý zautomatizovával výmenu údajov, ako aj vlastné filtre, ktoré umožňovali preklad pomocou CAT nástrojov, keďže samotný preklad podobných produktov dosahoval veľké percentuálne opakovania, ktoré sme klientovi zohľadňovali. Centrálnym lokalizačným jazykom bola angličtina, pričom počas trvania projektu bolo potrebné prihliadať aj na časové pásma, v ktorých sa jednotliví dodávatelia nachádzajú. Do projektu bolo zapojených viac ako 250 prekladateľov, korektorov, vývojárov a projektových manažérov.

 

Expresný právny preklad

Pre rôznych klientov pravidelne zabezpečujeme odborné právne preklady. Do tejto oblasti patria rôzne právne texty, najčastejšie rozličné typy zmlúv, všeobecné obchodné podmienky, notárske zápisnice, dohody, certifikáty, súdne rozhodnutia, výpisy a licencie.

Pre renomovanú právnickú kanceláriu sme opakovane zabezpečovali viacero expresných právnych prekladov. Jeden z nich, preklad rozsiahlej notárskej zápisnice, pozostával z podkladov, ktoré boli vo veľmi nekvalitnej, needitovateľnej skenovanej podobe s množstvom „ruchu“ (prach, ťažko čitateľné časti, škrabance...), pričom pred samotným prekladom bolo potrebné najnekvalitnejšie časti prepísať alebo skonvertovať. Pri konverzii sme využili technológiu aplikácie špeciálnych filtrov, vďaka čomu sme odfiltrovali ruch v podkladoch a zaostrili textové časti. Následne sme ich vedeli veľmi rýchlo skonvertovať do editovateľnej podoby, a tak čo najskôr začať so samotným prekladom. Jeho rozsah bol približne 120 NS a bolo ho potrebné vyhotoviť doslova z piatka na pondelok vrátane prepisu a konverzie. Objednávku sme dodali načas a k spokojnosti klienta.


Technické preklady, technické certifikáty

Renomovaná spoločnosť, ktorá je priekopníkom v oblasti protipožiarnej techniky, sa na nás obrátila v piatok s požiadavkou preložiť zo slovenského do anglického jazyka 350 normostrán, pričom požadovaný termín bol nasledujúci štvrtok. 

Išlo o dokumenty s odborným technickým charakterom, ktoré sa vzťahovali na bezpečnostné otázky, napríklad registre rizík – kotúčová píla, mostové žeriavy, stolová brúska, zdvíhacie zariadenia, prenosné rozbrusovačky, zváranie a pod.

V prekladoch sme museli dodržať zaužívanú internú terminológiu klienta. Klient preklad nevyhnutne potreboval v stanovenom termíne, ktorý sme dodržali a pod časovým tlakom vyhotovili kvalitný preklad spĺňajúci požiadavky klienta.

 
Expresný technický preklad

Kontaktovala nás spoločnosť založená v roku 1991, ktorá sa profiluje v oblasti hospodárneho nakladania s teplom, vodou a energiou a v súčasnej dobe je holdingovým usporiadaním obchodných firiem s plošným zastúpením po celej ČR a sieťou pobočiek na Slovensku, v Poľsku i Rusku.

Pre uvedenú spoločnosť sme nacenili preklad manuálu na obsluhu kotla z maďarčiny do slovenčiny v rozsahu 17 NS. Z konkurenčných cenových ponúk si vybrali práve našu a my sme mali pár dní na to, aby sme požadovaný preklad vyhotovili, vyexportovali do formátu idml a následne kompletne graficky upravili v programe Adobe InDesign.

Na zákazke okrem prekladateľa a projektovej manažérky spolupracovali viacerí interní kontrolóri a grafici. Objednávku sa nám podarilo vyhotoviť včas podľa požiadaviek klienta.

 
Preklady určené do odborného časopisu

Dlhodobo spolupracujeme s redaktorkou odborného časopisu. Preklad do anglického jazyka s korektúrou rodeným hovoriacim vyhotovujeme v priebehu niekoľkých hodín.


Medicínske preklady

Dlhodobo zabezpečujeme preklady pre spoločnosť, ktorá distribuuje lekárske pomôcky. Ide predovšetkým o návody k ich produktom – odborné medicínsko-technické texty veľkého rozsahu, ktoré si po samotnom preklade vyžadujú rozsiahle grafické úpravy, či už vo formáte idml, alebo mif. Na dosiahnutie požadovanej kvality je nevyhnutná spolupráca prekladateľov, ktorí sú odborníkmi v danej oblasti, projektového manažéra, ako aj grafikov zabezpečujúcich finálnu podobu prekladu. Pri prekladaní sú samozrejme použité najmodernejšie CAT nástroje na dosiahnutie najvyššej kvality prekladu. Pre klienta sme vytvorili rozsiahlu prekladovú pamäť, ako aj terminologickú databázu.


Špecifické odborné preklady do viacerých jazykov

S ponukou na dlhodobejšiu spoluprácu nás oslovila zahraničná spoločnosť, ktorá vyrába lezeckú výbavu. Návody a informácie k jednotlivým produktom potrebovali preložiť z angličtiny do 24 európskych aj svetových jazykov. Do každého jazyka bolo pritom potrebné preložiť inú kombináciu textov. Pre každý jazyk sme predpripravili texty zvlášť, následne sme v sieti spoľahlivých a osvedčených prekladateľov našli vhodného pre každý z požadovaných jazykov. Preklady sme nakoniec odovzdali v troch samostatných várkach, pričom najdlhšia lehota dodania bola 5 dní.

Dôležité kontakty

Fakturačné údaje

TOP PREKLADY, s.r.o.
Pražská 35
811 04 Bratislava

IČO: 35972351
DIČ: 2022116459
IČ DPH: SK2022116459
OR OS Bratislava I,
Odd. Sro, vl.č.:38908/B

Newsletter

Pošlite nám svoj e-mail a my Vás budeme informovať o novinkách, zľavách a akciách.