OSVEDČOVANIE DOKUMENTOV NA POUŽITIE V ZAHRANIČÍ

Doplnková služba, ktorú vám vieme zabezpečiť v prípade, že na predloženie dokumentu orgánu iného štátu nepostačuje jeho úradný preklad, ale je potrebné ďalšie overenie.

uradne-preklady.png

Potrebujete predložiť zahraničnému orgánu listinu vydanú slovenskými orgánmi, ktorá musí byť preložená úradným prekladateľom, ale zároveň apostilovaná?

Chcete všetko vybaviť čo najrýchlejšie a nemáte čas behať po úradoch?

Obráťte sa na nás. S radosťou Vám zabezpečíme preklad aj príslušné overenie v závislosti od krajiny, v ktorej má byť preložený dokument použitý.

Vo všeobecnosti vám môžeme pomôcť v dvoch situáciách.

1. Úradný preklad bez potreby ďalšieho overenia

V prvom, najjednoduchšom prípade postačuje, keď je preklad úradne preložený prekladateľom zapísaným do zoznamu ministerstva, ktorý ho opatrí svojou pečiatkou a podpisom. Tento postup je dostačujúci, ak ide o krajiny, s ktorými má Slovensko uzavretú príslušnú dvojstrannú medzinárodnú zmluvu.

2. Úradný preklad s apostilou

Ak síce s krajinou takúto zmluvu uzavretú nemáme, ale je zmluvnou stranou Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, na použitie listiny sa okrem úradného prekladu vyžaduje tzv. apostila. Ide o doložku, ktorá sa pripojí k dokumentu a ktorou sa overuje hodnovernosť podpisu, funkcie osoby, ktorá listinu podpísala, a pravosť pečate alebo odtlačku pečiatky. Zoznam krajín, ktoré sú zmluvnou stranou Haagskeho dohovoru, nájdete na webovej stránke MZV.

cta-logo

Ako objednať osvedčenie dokumentov

Aby sa dosiahol čo najlepší výsledok, veľmi nám pomôže, ak nám poskytnete nasledujúce informácie:

  • že máte záujem o overenie;
  • v akej krajine sa má dokument predložiť.

Ďalšie informácie, ktoré potrebujeme na vypracovanie cenovej ponuky:

  • želaný termín vyhotovenia;
  • kontakt na vás, pre prípadné doplňujúce otázky (hlavne tel. číslo) a tiež
  • kompletné fakturačné údaje (u fyz. osôb stačí celá adresa trvalého bydliska).


Po prijatí vašej požiadavky vám vypracujeme cenovú ponuku a zašleme vám ju na e-mail. Ak vám bude vyhovovať a potvrdíte ju, budeme to považovať za záväznú objednávku a na osvedčení začneme pracovať.

Časté otázky

Dajú sa osvedčiť aj kópie dokumentov alebo musí ísť o originály?

Závisí to od charakteru dokumentu. Napríklad v prípade dokladov o vzdelaní môže ísť aj o notársky overenú kópiu listiny, ktorá už obsahuje prvotné overenie, pretože originál si určite chcete ponechať. Nie je to však možné v prípade matričných dokumentov, teda rodného, sobášneho listu atď.

cta-logo

Našou vizitkou sú stovky spokojných klientov, ktorí sa k nám radi vracajú.

My ich za to odmeňujeme štedrými vernostnými zľavami.

Dôležité kontakty

Agar pulingiz yetarli boʻlmasa, uni har doim mostbet da yutib olishingiz mumkin va siz nimani kutmoqdasiz?

Fakturačné údaje

TOP PREKLADY, s.r.o.
Pražská 35
811 04 Bratislava

IČO: 35972351
DIČ: 2022116459
IČ DPH: SK2022116459
OR OS Bratislava I,
Odd. Sro, vl.č.:38908/B

Newsletter

Pošlite nám svoj e-mail a my Vás budeme informovať o novinkách, zľavách a akciách.

Smartsupp Live Chat

© Copyright TOP PREKLADY, s.r.o. | Created with by canalmedia