AKO OBJEDNAŤ ÚRADNÝ (SÚDNY) PREKLAD

Postup pri objednávaní úradného prekladu: Inštitúcia, ktorá od vás vyžaduje súdny preklad (úrad, obchodný partner, zamestnávateľ...), vám poskytne informáciu o tom, s čím sa má preklad zviazať.

Úradný preklad sa môže zviazať s:
1. originálom dokumentu;
2. notársky osvedčenou kópiou originálu (ak pečiatka notára nie je v cieľovom jazyku, prekladá sa aj tá);
3. obyčajnou kópiou originálu (príp. výtlačkom naskenovaného dokumentu, ktorý nám zašlete mailom).
Bližšie informácie k týmto možnostiam nájdete tu.

Keď nás oslovíte s požiadavkou na vypracovanie cenovej ponuky, uveďte, prosím, nasledovné:
  • že preklad treba vyhotoviť úradne (prípadne koľko vyhotovení prekladu potrebujete);
  • z akého jazyka do akého jazyka sa bude prekladať (obzvlášť dôležité, ak je zdrojový text viacjazyčný);
  • s čím sa bude preklad viazať, formu a termín doručenia originálu alebo notársky osvedčenej kópie;
  • pošlite naskenovanú, prípadne odfotografovanú verziu kompletného dokumentu na preklad na info@top-preklady.sk, prípadne prineste dokument osobne;
  • uveďte želaný termín vyhotovenia, prípadne najneskorší prípustný termín vyhotovenia prekladu;
  • spôsob vyzdvihnutia prekladu (osobne, poštou, kuriérom);
  • kontakt na vás, pre prípadné doplňujúce otázky (hlavne tel. číslo) a tiež kompletné fakturačné údaje (u fyz. osôb stačí celá adresa trvalého bydliska). Ak nie ste platcami DPH, máme možnosť fakturovať bez DPH a tým ušetríte 20 %.

Len čo budeme mať všetky potrebné informácie, radi vám čo najskôr vypracujeme cenovú kalkuláciu a predložíme vám ju na schválenie. Ak vám naša ponuka bude vyhovovať a e-mailom nám pošlete súhlas s cenovou kalkuláciou, čím potvrdíte, že si preklad objednávate, budeme vašu objednávku považovať za potvrdenú a začneme pracovať na preklade. Ak chcete mať istotu, že nám vaša objednávka prišla a nedostali ste zatiaľ od nás potvrdenie mailom, môžete si to overiť telefonicky, prípadne nás požiadajte o okamžité potvrdenie jej prijatia.

Chcete zadať svoju požiadavku rýchlo a pohodlne? Využite náš požiadavkový formulár a my vám obratom vypracujeme nezáväznú cenovú kalkuláciu.

*V prípade, že si objednávate preklady z jazyka, ktorý je napísaný v inej znakovej sústave (napr. v azbuke) a v texte sa nachádzajú vlastné mená (napr. v ruskom rodnom liste), prekladateľ potrebuje ich ustálený prepis do latinky (väčšinou z pasu), aby sa náhodou pri vybavovaní na úradoch nestalo, že údaj v úradnom preklade nebude súhlasiť s údajom v oficiálne vydaných dokladoch.
HOT-LINE
Sme tu pre vás na nasledovných kontaktoch:
0948 916 384
ŽIADOSŤ O PONUKU
Pošlite si svoju žiadosť online. Šetríme váš čas aj peniaze

Vedeli ste, že...

...úradný preklad sa vždy musí s niečím zväzovať?

...podľa zákona sa pri úradnom preklade účtuje každá začatá strana? My vám však vychádzame v ústrety a ak je to v danej situácii možné, zaokrúhlime počet strán vo váš prospech.

...poskytujeme bezplatné poradenstvo ohľadom objednávania služieb na našom telefónnom čísle?Prekladač textu
Využite pre jednoduché preklady bezplatný online prekladač textu, ktorý obsahuje až 36 kombinácií jazykov.