ÚRADNÉ PREKLADY OBRÁZ0K

ÚRADNÝ PREKLAD - SÚDNY PREKLAD

Úradne overené preklady sú špeciálnou kategóriou prekladov, ktoré sa využívajú v úradnom styku s inštitúciami, štátnymi orgánmi, veľvyslanectvami a pod. Môžu ich však vyžadovať napr. aj niektorí zahraniční zamestnávatelia. Úradný preklad budete potrebovať aj v mnohých iných situáciách, napr. pri dovezení auta, alebo ak sa hlásite na zahraničnú školu, pri zmene trvalého pobytu, sobáši v zahraničí atď. Právnické osoby využívajú úradné preklady najmä keď sa hlásia do verejných súťaží, ale aj pri podpisovaní dôležitých zmlúv, kde potrebujú mať záruku, že zmluva je preložená presne podľa znenia originálu.
Tieto preklady môžu vykonávať len určití prekladatelia, ktorí musia pred získaním okrúhlej pečiatky zložiť náročné skúšky, s čím súvisí vyššia cena prekladu.

Klienti sa na nás najčastejšie obracajú s požiadavkou na preklad:

 • zmluvy (všetky typy)
 • výpisu z obchodného registra
 • účtovnej závierky
 • daňového priznania
 • výpisu známok
 • rodného listu
 • sobášneho listu
 • úmrtného listu
 • výpisu z registra trestov
 • faktúry alebo kúpnej zmluvy
 • vysvedčenia
 • diplomu
 • technického preukazu (odhlášky)
 • certifikátu
 • vyhlásenia o zhode
 • odhlášky
 • diplomu
 • dokladu o odb. spôsobilosti

Pred objednaním súdneho prekladu

Ak si idete objednať úradný preklad prvýkrát, určite budete mať niekoľko otázok. Ak nám zavoláte do kancelárie, veľmi radi vám ich zodpovieme. V prípade, že ste sa rozhodli prísť si objednať preklad osobne, je potrebné si ešte pred samotnou návštevou prekladateľskej agentúry odpovedať na niekoľko otázok:

Skutočne potrebujem súdny preklad?

(súdny preklad = úradný preklad = preklad s pečiatkou = úradne overený preklad = overený preklad) Vyžaduje odo mňa inštitúcia, ktorej budem preklad odovzdávať, úradne overený preklad s pečiatkou?

Keď nám oznámite, že by ste potrebovali úradný preklad, možno vás zaskočí naša otázka:


S čím sa bude preklad viazať?

Súdny preklad musí byť vždy trikolórou zviazaný s dokumentom, z ktorého bol samotný preklad vyhotovený, a to preto, aby mohol úradný prekladateľ v doložke vyhlásiť, že preklad súhlasí s originálom a potvrdiť to svojou úradnou pečiatkou prekladateľa a svojím podpisom.

Spravidla sú 3 možnosti, s čím sa môže preklad viazať:
 • 1. s originálom dokumentu
 • 2. s notársky osvedčenou kópiou originálu
 • 3. s obyčajnou kópiou
DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: to, s čím sa bude preklad viazať (resp. čo nám máte odovzdať na priviazanie k prekladu), nie je otázka na nás (prekladateľskú agentúru či prekladateľa), ale na inštitúciu, ktorej sa bude preklad odovzdávať. Je potrebné sa na príslušnom mieste vopred informovať, aby ste nám túto informáciu vedeli odovzdať.

Bližší popis jednotlivých možností:

1. VIAZANIE S ORIGINÁLOM DOKUMENTU.
Ak požadujete, aby bol preklad zviazaný s originálom, je potrebné si uvedomiť, že originál sa pri zviazaní predierkuje a navždy zviaže s prekladom. Po odovzdaní takto zviazaného dokumentu príslušnej inštitúcii by vám mohol originál v budúcnosti chýbať. Z tohto dôvodu sa napríklad preklady diplomov nikdy nezväzujú s originálmi. S originálmi sa väčšinou zvyknú viazať také dokumenty, ktoré je možné opätovne vystaviť, podpísať, opečiatkovať a pod. (napríklad výpis z registra trestov).

2. VIAZANIE S NOTÁRSKY OSVEDČENOU KÓPIOU.
Ak je originál natoľko cenný, že sa nemôže použiť na zväzovanie s prekladom, dá sa na tieto účely vyhotoviť notársky osvedčená kópia originálu (zhotoví vám ju notár). Ak sa chystáte úradný preklad použiť v zahraničí, je potrebné notára poprosiť, aby vám dokumenty overil na účely do zahraničia. Rozdiel je v tom, že ich musí podpísať sám notár a nemôže ho v týchto prípadoch nahradiť jeho zamestnanec alebo koncipient. Ak však potrebujete overiť dokument v cudzom jazyku, je potrebné vyhľadať notára, ktorý overuje aj cudzojazyčné dokumenty v danom jazyku. Takto overené dokumenty sú vhodné na zviazanie s prekladom. Ak teda máte napríklad slovenský rodný list overený notárom a potrebujete ho dať úradne preložiť do nemčiny, je potrebné nám ako prekladateľskej spoločnosti priniesť/naskenovať notársky overenú kópiu, pretože aj pečiatka notára sa musí preložiť do nemčiny. Notárske osvedčenie poskytujeme aj ako doplnkovú službu.

3. VIAZANIE S OBYČAJNOU (NEOVERENOU) KÓPIOU.
V prípade, že nepotrebujete, aby bol preklad zviazaný s originálom, ani s notársky overenou kópiou, je možné preklad zviazať aj s obyčajnou kópiou. V tomto prípade stačí, ak nám dokumenty naskenujete, my ich vytlačíme a s týmito výtlačkami bude zviazaný úradný preklad. Ten si potom prídete prevziať osobne alebo vám ho môžeme zaslať poštou/kuriérom.

Chcem si objednať úradný preklad!

Pre presnú kalkuláciu na úradný preklad vyplňte prosím online formulár, alebo nám priamo zašlite súbor na preklad e-mailom (naskenovaný, odfotený...) na adresu info@top-preklady.sk. Obratom vám vypracujeme presnú kalkuláciu, na ktorej bude uvedený aj termín vyhotovenia. V prípade, že cenovú ponuku nedostanete ani do 3 hodín od odoslania dokumentu na preklad, kontaktujte nás, prosím, telefonicky. Je pravdepodobné, že vzhľadom na veľkosť prílohy alebo iné okolnosti sa k nám váš e-mail nedostal. Pri zadávaní je potrebné uviesť, či sa bude preklad zväzovať s originálom (v takom prípade uveďte aj termín a spôsob doručenia originálu), notársky osvedčenou kópiou (v takom prípade nám dodajte text aj s notárskou pečiatkou, ktorá sa tiež prekladá a uveďte termín a spôsob doručenia notársky overenej kópie), alebo vám postačuje preklad zviazaný s kópiou.
HOT-LINE
Sme tu pre vás na nasledovných kontaktoch:
0948 916 384
ŽIADOSŤ O PONUKU
Pošlite si svoju žiadosť online. Šetríme váš čas aj peniaze

Vedeli ste, že...

...neplatcom DPH ponúkame možnosť fakturácie bez DPH, čím ušetríte až 20 %?

...každý deň nám príde aspoň jeden ďakovný e-mail? Prečítajte si reakcie našich klientov!

...objednanie úradného prekladu nemusí byť zložité?


Prekladač textu
Využite pre jednoduché preklady bezplatný online prekladač textu, ktorý obsahuje až 36 kombinácií jazykov.