PREKLADY - CESTA DO SVETA

JAZYKOVÉ PREKLADY (NEÚRADNÉ)

Sme neustále k dispozícii na e-mailoch, aby sme pre vás zabezpečili neúradné preklady, ktoré si môžete objednať z pohodlia vášho domova alebo kancelárie. Vy nám text na preklad pošlete e-mailom a my vám ho po preložení do vami požadovaného jazyka pošleme späť. Takýto preklad je bez úradného overenia (bez pečiatky).

Naši klienti najčastejšie požadujú:

 • preklad marketingových materiálov, napríklad preklad letáku, katalógu, brožúry, plagátu, prospektu, banneru, foldra, listu, časopisu, jedálneho lístka, webovej stránky atď.
 • preklad právnych dokumentov, najmä preklad zmluvy (kúpnej zmluvy, nájomnej zmluvy, spoločenskej zmluvy, mandátnej zmluvy, sprostredkovateľskej zmluvy, zmluvy o dielo, pracovnej zmluvy), preklad dohody, preklad zakladateľskej listiny, preklad stanov, preklad dodatku, preklad obchodných podmienok, preklad stanoviska, preklad právnej dokumentácie, preklad plnej moci a iné (všetky tieto právne dokumenty prekladáme aj úradne)
 • z medicínskych dokumentov pre klientov zabezpečujeme preklad medicínskeho protokolu, pokynov pre lekárov a pacientov, preklad príbalových letákov, klinických skúšaní, informovaných súhlasov a pod.
 • preklad technických dokumentov: preklad manuálu, softvéru, technického listu, štúdie, vedeckého článku,
 • preklad súkromných dokumentov: preklad životopisu, motivačného listu, abstraktu, posudku, súkromnej korešpondencie.

Okrem uvedených dokumentov, samozrejme, prekladáme aj iné typy dokumentov podľa požiadavky klienta.

Najčastejšie prekladáme tieto jazykové kombinácie:


z angličtiny do slovenčiny
zo slovenčiny do angličtiny
z nemčiny do slovenčiny
zo slovenčiny do nemčiny
z francúzštiny do slovenčiny
zo slovenčiny do francúzštiny
z maďarčiny do slovenčiny
zo slovenčiny do maďarčiny
z poľštiny do slovenčiny
zo slovenčiny do poľštiny
z ruštiny do slovenčiny
zo slovenčiny do ruštiny
zo španielčiny do slovenčiny
zo slovenčiny do španielčiny
z taliančiny do slovenčiny
zo slovenčiny do taliančiny
zo srbčiny do slovenčiny
zo slovenčiny do srbčiny
z dánčiny do slovenčiny
zo slovenčiny do dánčiny
z dánčiny do češtiny
z češtiny do dánčiny
z češtiny do slovenčiny
zo slovenčiny do češtiny
z angličtiny do češtiny
z češtiny do angličtiny
z nemčiny do češtiny
z češtiny do nemčiny
zo švédčiny do slovenčiny
zo slovenčiny do švédčiny
z arabčiny do slovenčiny
zo slovenčiny do arabčiny
z turečtiny do slovenčiny
zo slovenčiny do turečtiny


Formáty

Spracovávame väčšinu dostupných formátov vytvorených v

 • textových editoroch (doc, docx, rtf, odt, txt),
 • tabuľkových editoroch (xls, xlsx, ods),
 • prezentačných programoch (ppt, pptx, pps, odp, key),
 • grafických programoch (indd, inx, psd, cdr).

Prekladáme aj

 • webové stránky (html, htm, php),
 • zvukové a obrazové formáty (mp3, mp4, wav, avi, mov, swf, flv),
 • needitovateľné formáty (pdf, jpeg, jpg, gif, bmp, tiff)
 • a iné (ttx, xml, xliff, dwg...).
HOT-LINE
Sme tu pre vás na nasledovných kontaktoch:
0948 916 384
ŽIADOSŤ O PONUKU
Pošlite si svoju žiadosť online. Šetríme váš čas aj peniaze

Vedeli ste, že...

...robíme preklady vo všetkých jazykových kombináciách?

...každý deň nám príde aspoň jeden ďakovný e-mail? Prečítajte si reakcie našich klientov!

...sme jedni z mála, ktorí majú zverejnený cenník prekladateľských služieb?Prekladač textu
Využite pre jednoduché preklady bezplatný online prekladač textu, ktorý obsahuje až 36 kombinácií jazykov.