NOTÁRSKE OSVEDČENIA

Túto doplnkovú službu ponúkame klientom, ktorí potrebujú úradný preklad zviazať s notársky osvedčenou kópiou originálu a nemajú čas alebo možnosť si ju sami zabezpečiť. Notársky osvedčená kópia sa používa na účely zviazania s úradným prekladom, ak preklad nie je možné zviazať priamo s originálom. Aby sme však za vás mohli navštíviť notára, musíte nám najprv priniesť originál dokumentu, bez ktorého notár jeho fotokópiu neosvedčí. Notárom osvedčená kópia je potom vhodná na zviazanie s úradným prekladom.

Ak si chcete notárske osvedčenie zabezpečiť sami, je potrebné dodržať nasledovný postup:

Pokiaľ sa chystáte úradný preklad slovenského dokumentu použiť v zahraničí, je potrebné notára poprosiť, aby vám dokumenty overil na účely „do zahraničia“. Na tento účel musí byť prítomný priamo notár, keďže koncipient či zamestnanec poverený notárom nie je oprávnený vydávať osvedčenia do zahraničia a mohlo by sa stať, že vám osvedčenie v zahraničí neuznajú. Odporúčanie: pred návštevou notárskeho úradu sa informujte, či je prítomný priamo notár. Ak teda máte napríklad slovenský rodný list overený notárom a potrebujete ho dať úradne preložiť do nemčiny, je potrebné si zabezpečiť osvedčenie ešte pred samotným prekladom, pretože aj pečiatka notára sa musí preložiť do nemčiny.

Ak však potrebujete overiť dokument v cudzom jazyku, je potrebné vyhľadať notára, ktorý overuje aj cudzojazyčné dokumenty v danom jazyku. Notár dá na listinu slovenskú pečiatku, takže ak chcete preklad listiny do slovenčiny, pečiatka notára už v slovenčine je, takže ju netreba prekladať. Napriek tomu je potrebné takisto najprv navštíviť notára a až potom priniesť osvedčenú fotokópiu, pretože práve s ňou sa bude preklad viazať.

Ak sa vám tento postup zdá zložitý, sprostredkujeme vám notárske osvedčenie vášho originálu a následne úradne overený preklad notársky osvedčenej kópie ako komplexnú službu.
HOT-LINE
Sme tu pre vás na nasledovných kontaktoch:
0948 916 384
ŽIADOSŤ O PONUKU
Pošlite si svoju žiadosť online. Šetríme váš čas aj peniaze

Vedeli ste, že...

...notárske osvedčenie nie je úradné overenie prekladu?

...naše skúsenosti využívame vo váš prospech?

...sme na prízemí a dá sa k nám ľahko dostať?Prekladač textu
Využite pre jednoduché preklady bezplatný online prekladač textu, ktorý obsahuje až 36 kombinácií jazykov.