KOREKTÚRY OBRÁZOK

KOREKTÚRY

Poskytujeme rôzne druhy korektúr v závislosti od vašich požiadaviek a potrieb textu:

Jazyková korektúra

korektúra cieľového textu (gramatika, pravopis, štylistika)
Jazykovú korektúru u nás vykonáva vždy profesionálny korektor a zároveň rodený hovoriaci daného jazyka. Ak je text v slovenčine, korektúru vyhotoví slovenčinár.

Významová korektúra

korektúra porovnávajúca zdrojový a cieľový text
Tento druh korektúry robí spravidla skúsený prekladateľ ovládajúci jazyk originálu aj prekladu, pričom porovnáva texty z hľadiska zachovania významu pri prenesení textu do jazyka prekladu.

Vecná korektúra

korektúra po stránke odbornej terminológie
Vecná korektúra sa využíva najmä pri textoch so špecifickým odborným zameraním. Korektúru vykonáva odborník z praxe v danej oblasti, napr. medicínsky preklad skoriguje lekár - prekladateľ.

Predtlačová korektúra

korektúra textu po grafickej úprave
Predtlačová korektúra zahŕňa odstránenie chýb, ku ktorým mohlo dôjsť pri sádzaní textu alebo pri grafickej úprave. Jej účelom je skontrolovať vzhľad textu v konkrétnom grafickom prostredí a doladiť posledné úpravy (napr. rozdelenie slov na konci riadka), aby mohli byť opravy zapracované do finálnej podoby dokumentu, ktorý bude použitý na publikáciu alebo do tlače.

Na základe skúseností s časovou náročnosťou korektúr textov preložených strojovým prekladačom bude pri takejto požiadavke ponúknutá cena ako za preklad nanovo.
HOT-LINE
Sme tu pre vás na nasledovných kontaktoch:
0948 916 384
ŽIADOSŤ O PONUKU
Pošlite si svoju žiadosť online. Šetríme váš čas aj peniaze

Vedeli ste, že...

...všetky korektúry u nás robia rodení hovoriaci daného jazyka?

...nám záleží na vysokej úrovni poskytovania služieb

...nemáme takmer žiadne reklamácie?Prekladač textu
Využite pre jednoduché preklady bezplatný online prekladač textu, ktorý obsahuje až 36 kombinácií jazykov.