DTP GRAFICKÉ SPRACOVANIE

Každá práca s textom si vyžaduje aj grafické spracovanie, či už v menšom alebo väčšom rozsahu.

V rámci vypracovania prekladov poskytujeme niekoľko druhov grafických úprav:

Dodržanie pôvodnej grafickej úpravy

Ak je originál na preklad zaslaný v originálnej editovateľnej podobe (napr. vo Worde), je pomerne jednoduché dodržiavať grafickú úpravu originálu. Takúto službu samozrejme nespoplatňujeme.

Rekonštrukcia pôvodnej grafickej úpravy

Pokiaľ nám zašlete text v needitovateľnom formáte (napr. v PDF) a preklad potrebujete mať v podobnej grafickej úprave ako originál, môžeme ho zrekonštruovať do takej miery, ako nám to umožňuje konverzia dokumentu. V tom prípade zvykneme účtovať iba príplatok za needitovateľnosť originálneho dokumentu.

Grafická úprava do tlače (DTP spracovanie)

Ak nám zašlete na preklad nielen text, ale aj grafické podklady (súbor z grafického programu, obrázky v príslušnom rozlíšení, fonty, atď.), vypracujeme vám cenovú ponuku na preklad aj s grafickou úpravou. Bude v nej zahrnuté nielen zanesenie preložených textov na miesta textov v pôvodnom jazyku, ale aj prispôsobenie grafického rozloženia novému textu (ktorý môže byť dlhší a na niektorých miestach prekrývať obrázok a pod.) Ceny za spracovanie jednej fyzickej strany sa pohybujú v závislosti od náročnosti v cene od 2 € za fyzickú stranu.
HOT-LINE
Sme tu pre vás na nasledovných kontaktoch:
0948 916 384
ŽIADOSŤ O PONUKU
Pošlite si svoju žiadosť online. Šetríme váš čas aj peniaze

Vedeli ste, že...

...nám záleží na vysokej úrovni poskytovania služieb?

...každý deň nám príde aspoň jeden ďakovný e-mail? Prečítajte si reakcie našich klientov!

...každá neštandardná požiadavka je pre nás príjemnou výzvou? Presvedčte sa, že ani tá vaša nás nezaskočíPrekladač textu
Využite pre jednoduché preklady bezplatný online prekladač textu, ktorý obsahuje až 36 kombinácií jazykov.