CENNÍK


Cenník neúradných prekladov


čeština angličtina nemčina francúzština
maďarčina
poľština
ruština
španielčina
taliančina
bulharčina
dánčina
holandčina
chorvátčina
rumunčina
srbčina
ukrajinčina
arabčina, bieloruština, čínština, estónčina, fínčina, gréčtina, japončina, kórejčina, litovčina, lotyština, nórčina, portugalčina, slovinčina, švédčina, turečtina a iné
preklad do slovenčiny 8,64 € 10,97 € 12,34 € 14,97 € individuálne
preklad zo slovenčiny 9,97 € 12,42 € 13,70 € 15,94 € individuálne

Cena je uvedená za preklad 1 normostrany zdrojového textu (NS) v bežnom termíne. Cena zahŕňa dodržanie pôvodnej grafickej úpravy. Pri prekladoch do slovenčiny je v cene zahrnutá aj základná korektúra. Minimálna účtovná jednotka je 1 normostrana. Pri špecifických textoch a dokumentoch, ktoré vyžadujú náročnú grafickú úpravu alebo predtlačovú korektúru sa cena stanovuje individuálne (viď. nižšie). Na základné sadzby aplikujeme aj rôzne druhy zliav.

Cenník úradne overených prekladov (súdne preklady)

Úradný preklad z/do češtiny 18,9 €*
Úradný preklad z/do angličtiny, nemčiny, francúzštiny, taliančiny, španielčiny 22,9 €*
Úradný preklad z/do poľštiny, ruštiny, maďarčiny 24,9 €*
Úradný preklad z/do dánčiny, holandčiny, švédčiny, chorvátčiny, ukrajinčiny, srbčiny 26,9 €*
Úradný preklad z/do iných ako hore uvedených jazykov alebo preklad medzi dvoma cudzími jazykmi. individuálne
* cena za preklad 1 NS (normostrany) výsledného textu. Pri dokumentoch k autám (preklad technického preukazu, faktúry, odhlášky, kúpnej zmluvy) a jednoduchých štandardných dokumentoch (preklad diplomu, vysvedčenia, potvrdenia, rodného a sobášneho listu, výpisu z registra trestov) poskytujeme dodatočne individuálne zľavy.

Ak potrebujete preklad z jedného cudzieho jazyka do iného cudzieho jazyka, radi vám obratom vypracujeme kalkuláciu priamo na zvolený dokument.
Nemáte možnosť prísť si úradný preklad vyzdvihnúť osobne? Pozrite si iné možnosti doručenia prekladu, ktoré poskytujeme.

Cenník korektúr

Informujte sa u nás a obratom vám vypracujeme cenovú ponuku presne podľa vašich požiadaviek a typu požadovanej korektúry.


Cenník tlmočenia

Informujte sa u nás a obratom vám vypracujeme cenovú ponuku presne podľa vašich požiadaviek.

Formát a grafika

Ťažko čitateľné podklady (malé písmo, rukou písaný text, slabá rozmazaná tlač/sken) + 10%
Neexistencia dokumentu v textovej editovateľnej forme (sken, fotografia atď.) + 5%
DTP a grafické práce (tabuľky, obrázky s popisom, grafy, rekonštrukcia formátu a rozloženia pri skenovaných dokumentoch, preklady v grafických formátoch...)  10€/hod
alebo
2-4 €/FS*
* FS = fyzická strana formátu A4


Zľavy

Zľavy za jednoduchosť – v prípade jednoduchých neodborných dokumentov (bežná e-mailová korešpondencia, informatívne preklady...).

Zľava za charakter dokumentu – na často prekladané jednoduché formulárové dokumenty (napr. rodný list, diplom, výpis z registra trestov, technické preukazy a pod.).

Množstevné zľavy – aplikujeme pri jednorazovom objednaní väčšieho počtu normostrán (nie je možné kombinovať s akumulačnou zľavou).

Zľavy za opakovanie (texty, ktoré sú podobné alebo sa opakujú) – na základe analýzy dokumentov vám ponúkame v prípade podobných alebo opakujúcich sa dokumentov okrem zachovania vzájomnej konzistentnosti aj zľavy za opakovanie.

Vernostné (akumulačné) zľavy – našim verným a stálym zákazníkom ponúkame zaujímavé zľavy na všetky objednávky.

Študentské zľavy – študentom radi poskytneme na preklad školských dokumentov individuálne zľavy.


Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Pre neplatiteľov DPH možnosť fakturácie bez DPH, čo znamená úsporu 20%.
HOT-LINE
Sme tu pre vás na nasledovných kontaktoch:
0948 916 384
ŽIADOSŤ O PONUKU
Pošlite si svoju žiadosť online. Šetríme váš čas aj peniaze

Vedeli ste, že...

...robíme preklady vo všetkých jazykových kombináciách?

...každý deň nám príde aspoň jeden ďakovný e-mail? Prečítajte si reakcie našich klientov!

...cenové ponuky na konkrétny text robíme každý pracovný deň v roku obratom?


Prekladač textu
Využite pre jednoduché preklady bezplatný online prekladač textu, ktorý obsahuje až 36 kombinácií jazykov.