PREPISOVANIE TEXTU - PREPIS TEXTOV

Túto doplnkovú službu poskytujeme najmä vtedy, ak si prepísanie textov/údajov vyžaduje znalosť cudzieho jazyka (bez ktorej by napr. nebolo možné jednotlivé údaje priradiť).

Najčastejšie ide o prepis textov z needitovateľnej do editovateľnej podoby za účelom prekladu alebo ďalšieho grafického, alebo iného spracovania.

Prepis textov a ich preklad do Wordu (napr. z needitovateľných obrázkov) môže byť cenovo výhodnejšou alternatívou ku grafickej úprave hlavne pre klientov, ktorí netrvajú na grafickej úprave do tlače a k obrázkom im stačí legenda.

Prepisovanie textu je však často potrebné aj za účelom neskoršieho profesionálneho grafického spracovania. Využívajú ho najmä klienti, ktorí majú vlastného grafika, ktorý na preklad dodá podklady iba v needitovateľnej podobe a po preklade si texty „nahodí“ vo svojom grafickom programe sám. V praxi to znamená, že texty v needitovateľných plochách prepíšeme/prekonvertujeme do Wordu a k nim potom prehľadne priradíme preložené pasáže tak, aby aj grafik, ktorý daný jazyk neovláda, mohol preložené texty jednoducho priradiť, keď ich bude kopírovať do príslušných miest v grafickom formáte.

Ak nemáte vlastného grafika, pošlite nám grafické podklady a preklad pripravíme pomocou našich softvérov priamo do tlače bez toho, aby ste museli platiť za prepisovanie údajov.

Údaje prepisujeme aj v prípade, že v texte je výrazné opakovanie a nachádza sa tam viacero viet, ktoré majú rovnaký preklad, takže už nemusíte platiť plnú sumu za preklad pri každej vete, ale dostanete zľavu za opakovanie.

Cena za prepisovanie textov sa odvíja od charakteru požiadavky. Prepisovacie práce, ktoré sú doplnkovou službou k inej službe a nezaberú časovo viac ako 30 minút, vykonávame grátis.
HOT-LINE
Sme tu pre vás na nasledovných kontaktoch:
0948 916 384
ŽIADOSŤ O PONUKU
Pošlite si svoju žiadosť online. Šetríme váš čas aj peniaze

Vedeli ste, že...

...radi pracujeme s textami a naša práca nás baví? Vďaka tomu sa nám darí dodávať kvalitu, ktorú naši klienti požadujú.

...každý deň nám príde aspoň jeden ďakovný e-mail? Prečítajte si reakcie našich klientov!

...prekladáme aj videá a audionahrávky?Prekladač textu
Využite pre jednoduché preklady bezplatný online prekladač textu, ktorý obsahuje až 36 kombinácií jazykov.