ČASTÉ OTÁZKY - ÚRADNÝ PREKLAD


Prečo potrebujete na vypracovanie cenovej ponuky vidieť text na ukážku?
Vypracovanie cenovej ponuky je pomerne komplexná záležitosť a okrem iného zahŕňa nasledovné body, ktoré by sme bez zhliadnutia textu nemohli zrealizovať:
 • stanovíme rozsah prekladu (keďže pri úradných prekladoch sa účtuje aj jedna fyzická strana ako dve, ak je na nej viac ako 1800 znakov – máme to „v oku“ a dáme vám vedieť)
 • detailnejšie sa pozrieme na pečiatky na dokumente, často sa totiž nachádzajú v inom jazyku ako samotný originál a to môže od základu zmeniť postup pri realizácii zákazky, nakoľko úradní prekladatelia nemôžu prekladať jazyky, na ktoré nie sú oprávnení a preklad pečiatky by mohol inštitúcii, ktorej idete preklad odovzdať chýbať;
 • podrobne zanalyzujeme dokument, či sa v ňom náhodou nenachádzajú pasáže aj v inom jazyku (napr. celý text je písaný v azbuke, ale prvá a posledná časť je v kazaštine, zvyšok v ruštine;
 • skontrolujeme, či je originál úplný, nemôžeme totiž prekladateľovi na preklad odovzdať text bez evidentne chýbajúceho podpisu (ak s určitosťou na dokumente pribudne);
 • posúdime opakovanosť textu aj v rámci jedného dokumentu, ale aj v prípade, že nám na preklad dodáte viacero podobných dokumentov a pridelíme vám náležitú zľavu;
 • v prípade, že nám dodáte viacero rovnakých dokumentov, preveríme, či sú navlas rovnaké a ak áno, každé ďalšie vyhotovenie vám zaúčtujeme už iba ako súdnu kópiu;
 • na základe našich skúseností vás upozorníme, ak na origináli nájdeme nejakú záležitosť, ktorá by vám mohla pri vybavovaní spôsobiť problémy (napríklad, že pri dokumentoch určených do zahraničia je namiesto osvedčenia priamo od notára podpísaný koncipient, alebo je dokument overený iba na matrike;
 • na základe vzhliadnutia dokumentu potvrdíme možnosť realizácie prekladu požadovaným spôsobom viazania (napr. diplomy sa nikdy nezvyknú viazať s originálmi diplomov);
 • informujeme vás o konkrétnom postupe na základe stavu, v akom sa dokument nachádza;
 • preveríme čitateľnosť dokumentu (to, čo sa nedá prečítať sa nedá ani preložiť);
 • niekedy aj zdanlivo jednoduchý text obsahuje jednu vetu obsahujúcu vysoko-technickú špecifikáciu, od ktorej závisí výber prekladateľa a tým aj cena a čas vyhotovenia;
 • na základe sumáru všetkých okolností vypočítame fixnú cenu, ktorá bude pre vás konečná a nič vás pri vyzdvihnutí prekladu nepríjemne neprekvapí;
 • určíme presný termín vyhotovenia (pretože až keď dokument vidíme, vieme posúdiť, pre ktorého prekladateľa je vhodný a podľa jeho aktuálnej dostupnosti vám navrhneme termín);


Aký je termín vyhotovenia úradného prekladu? Robíte úradné preklady aj expresne?
Termín vyhotovenia prekladu závisí od rozsahu textu a jazykovej kombinácie. Pri rozsahu do piatich normostrán je bežný termín vyhotovenia 1 až 3 dni. Termín vyhotovenia je možné upraviť aj na základe požiadavky klienta (napr. krátky dokument v priebehu dňa), ale môže sa naň vzťahovať expresný príplatok. Ak vo svojej žiadosti o cenovú ponuku neuvediete želaný dátum a čas vyhotovenia, vypracujeme vám ponuku na preklad v bežnom termíne. Bližšie informácie o termínoch sa dozviete tu.

Aký je rozdiel medzi súdnym/úradným overením prekladu a notárskym osvedčením/overením?
 • notárske osvedčenie/overenie: robí ho notár a osvedčuje ním, že fotokópia listiny je zhodná s originálom;
 • súdne/úradné overenie prekladu: poskytuje ho súdny, t. j. úradný prekladateľ, ktorý prekladateľskou doložkou potvrdí, že ním zhotovený preklad súhlasí s originálom. Na tieto účely zviaže originál s prekladom pomocou trikolóry a opečiatkuje ho okrúhlou pečiatkou.

Súdne overený preklad Notársky osvedčená kópia
Zhotoviteľ súdny prekladateľ notár
Na čo slúži potvrdzuje, že preklad súhlasí s originálom potvrdzuje, že kópia listiny je zhodná s originálom
Z čoho sa skladá originál + preklad + doložka s pečiatkou prekladateľa kópia listiny s pečiatkou notára

Zabezpečujete okrem úradného prekladu aj notársky osvedčené kópie?
Ak vám to časové okolnosti neumožňujú, dokážeme sprostredkovať aj notárske osvedčenie originálov listín určených na preklad. Aby sme však za vás mohli navštíviť notára, musíte nám najprv priniesť originál dokumentu, bez ktorého notár fotokópiu neosvedčí.

Môžem si dať dokument na preklad osvedčiť aj na matrike?
Matrika neosvedčuje dokumenty na účely použitia v zahraničí. Taktiež neosvedčuje ani zahraničné dokumenty. Musíte navštíviť notára a informovať ho o tom, že potrebujete osvedčenie na použitie v zahraničí. Na tento účel musí byť prítomný priamo notár, keďže koncipient či zamestnanec poverený notárom nie je oprávnený vydávať osvedčenia do zahraničia a mohlo by sa stať, že vám osvedčenie v zahraničí neuznajú. Náš tip: pred návštevou notárskeho úradu sa telefonicky informujte, či je prítomný priamo notár.

Ako vyrátate rozsah prekladu?
Každý dokument posudzujeme individuálne. Pri úradných prekladoch účtujeme podľa počtu fyzických strán, ak strana nepresiahne 1 800 znakov. Minimálna účtovná jednotka je jedna strana. Ak je však na strane výrazne menej ako 1 800 znakov a okolnosti nám to umožnia, ponúkneme vám zľavu.

V akom formáte mi dodáte úradný preklad?
Úradné preklady dodávame výlučne vo fyzickej podobe, pretože sú zviazané trikolórou a je na nich pečiatka úradného prekladateľa.

Je cena v cenovej kalkulácii konečná?
Pokiaľ sme vás vopred neupozornili na to, že cena sa môže na základe rozsahu ešte zmeniť, cena uvedená v ponuke je finálna.

Doviezol som auto zo zahraničia, ale neviem, ktoré dokumenty treba mať preložené, ak ho chcem ísť na políciu prihlásiť. Viete mi s tým poradiť?
Keďže každá krajina má svoje formáty technických preukazov, neexistuje jedna univerzálna odpoveď. V zásade platí, že väčšina úradov vyžaduje preloženú faktúru/kúpnu zmluvu, v ktorej je uvedená suma uhradená za vozidlo a tiež dokument potvrdzujúci odhlásenie vozidla v pôvodnej krajine, z ktorej je dovezené. Týmto dokumentom môže byť napr. technický preukaz, na ktorom je potrebná pečiatka potvrdzujúca odhlásenie (tzv. odhláška). Aby ste mali istotu, že si dáte preložiť len tie dokumenty, ktoré potrebujete, odporúčame, aby ste sa poradili priamo na obvodnom úrade dopravy, kde budete dokumenty predkladať.
HOT-LINE
Sme tu pre vás na nasledovných kontaktoch:
0948 916 384
ŽIADOSŤ O PONUKU
Pošlite si svoju žiadosť online. Šetríme váš čas aj peniaze

Vedeli ste, že...

...dávame zľavy na šablónovité úradné dokumenty?

...úradný preklad nezaručuje pravosť originálu?

...radi zodpovieme vaše ďalšie otázky týkajúce sa nami poskytovaných služieb?Prekladač textu
Využite pre jednoduché preklady bezplatný online prekladač textu, ktorý obsahuje až 36 kombinácií jazykov.