ČASTÉ OTÁZKY PREKLADY

Prečo potrebujete na vypracovanie cenovej ponuky vidieť text na ukážku?
Vypracovanie cenovej ponuky okrem iného zahŕňa nasledovné body, ktoré by sme bez textu nemohli zrealizovať:
 • stanovenie presného rozsahu (a to aj pri dokumentoch, ktoré klient zašle v needitovateľnej podobe) a následný výpočet ceny na základe počtu znakov;
 • overenie, či do počtu znakov nezarátalo aj znaky, ktoré nie sú na preklad (napr. čísla, dvojité medzery, tabulátory;
 • overenie, či do počtu znakov zarátalo všetky texty na preklad (text v blokoch textu, v needitovateľných obrázkoch);
 • posúdenie náročnosti grafickej úpravy dokumentu;
 • posúdenie zložitosti textu z terminologického hľadiska;
 • overenie dostupnosti prekladateľa, ktorý by bol najvhodnejší na vypracovanie konkrétneho textu a následné navrhnutie termínu klientovi;
 • posúdenie opakovania v texte a následné stanovenie zľavy za opakovanie;
 • zváženie potreby prekladu čisto číselných pasáží (do angličtiny sa desatinná čiarka musí preložiť ako desatinná bodka, do nemčiny nemusí, čo môže v zdanlivo podobných jazykoch ovplyvniť dobu a náročnosť vypracovania prekladu;
 • preverenie, či sa celý text nachádza v jazyku, ktorý klient avizoval a či sa v ňom prípadne nenachádzajú aj časti v inom jazyku;
 • posúdenie dostatočnej čitateľnosti textu;
 • a mnoho iných záležitostí, ktoré sme sa rokmi naučili vnímať, aby klienta po objednaní služby u nás už nič nepríjemne neprekvapilo.
Výhoda zaslania textu na ukážku je to, že sa dozviete presnú konečnú cenu a môžete sa podľa nej transparentne rozhodnúť, či si preklad objednáte.

Čo je to normostrana?
Normostrana je základnou jednotkou, ktorú používame na výpočet ceny prekladu či korektúry. Jedna normostrana predstavuje 1 800 znakov vrátane medzier, teda 30 riadkov po 60 znakov. Počet znakov automaticky spočíta akýkoľvek textový editor, napr. Microsoft Word, zadaním príslušnej operácie (Menu → Nástroje → Počet slov → Znaky vrátane medzier). Vydelením tohto počtu znakov číslom 1800 získate počet normostrán textu.

Je cena v cenovej kalkulácii konečná?
Áno. Ak sa vopred nedohodne inak, cena sa po vyhotovení prekladu nezvýši, ani ak by bol rozsah cieľového textu väčší ako odhadovaný.

Bude v preklade zachovaný formát pôvodného dokumentu?
V preklade sa snažíme dodržiavať formát originálu. Ak bol pôvodný text v editovateľnej podobe, jeho grafická úprava je bezplatná. Ak potrebujete grafickú úpravu do tlače a uvediete to vo svojej požiadavke, okrem ceny za preklad vám pošleme aj cenu za grafickú úpravu, ktorú si v prípade záujmu môžete objednať.

Robíte aj expresné preklady?
Áno, samozrejme. Robíme expresné preklady v priebehu dňa, do ďalšieho rána, do 24 hodín alebo podľa individuálnej požiadavky klienta. Čas potrebný na preklad sa z pochopiteľných dôvodov odvíja od viacerých faktorov. V prvom rade je to rozsah textu na preklad. Text musíme najprv vidieť, aby sme ho mohli „znormovať“ (vypočítať počet normostrán). Ak teda potrebujete zistiť cenu expresného prekladu, čo najskôr nám pošlite text originálu so svojou požiadavkou. Nezabudnite uviesť svoje telefónne číslo, aby sme vás v prípade potreby mohli kontaktovať.

V akom formáte mi preklad dodáte?
Preklad dodáme vo formáte podľa vášho želania, napr. Word, Excel, Power Point, Acrobat Reader atď. Ak nešpecifikujete formát dodania, preklad dodáme v pôvodnom formáte, alebo vo Worde.

Prekladáte aj webové stránky?
Áno, poskytujeme taktiež preklad webových stránok. Aby sme mohli vypracovať cenovú ponuku, pošlite nám text vyextrahovaný z predmetnej webovej stránky. Nezabudnite, prosím, na tie texty, ktoré sa na stránke zobrazia napríklad až po odoslaní formuláru a pod. Keďže každá internetová stránka je iná, bližšie možnosti lokalizácie vášho webu si môžete overiť na našom telefónnom čísle 0948 916 384.

Čo sú to referenčné dokumenty?
Sú to pomocné texty, ktoré sa podobajú na text, ktorý potrebujete dať preložiť a týkajú sa rovnakej témy. Najlepšie je, ak sú paralelné texty už v cieľovom jazyku, takže z nich prekladateľ alebo korektor môže v prípade potreby čerpať terminológiu a kontext. Ak si zadávateľ textu nájde čas zaslať nám aj referenčné dokumenty, môže tak prispieť k rýchlosti vypracovania prekladu a k dosiahnutiu požadovanej kvality. V prípade, že máte vo firme glosár s vnútrofiremnou terminológiou, pomôže, ak nám ho zašlete spolu s potvrdením objednávky.
HOT-LINE
Sme tu pre vás na nasledovných kontaktoch:
0948 916 384
ŽIADOSŤ O PONUKU
Pošlite si svoju žiadosť online. Šetríme váš čas aj peniaze

Vedeli ste, že...

...robíme preklady vo všetkých jazykových kombináciách?

...pre nás prekladajú iba prekladatelia, ktorých kvalitu sme dôsledne preverili?

...je rozdiel medzi úradným a neúradným prekladom?Prekladač textu
Využite pre jednoduché preklady bezplatný online prekladač textu, ktorý obsahuje až 36 kombinácií jazykov.